Onze Missie

Werkgevers – werknemers – zelfstandigen – overheid
samen laten werken aan één ondernemend Nederland

Het is onze missie om zakelijke dienstverleners op te leiden, te begeleiden en van adequate business support te voorzien, zodat zij als topfitte en ondernemende vakspecialisten een belangrijke schakel zijn in ondernemend Nederland.

 

Wij gaan daarbij uit van het ‘samen sterk’ principe waarbij ieder in zijn kracht en eigen specialisme kan excelleren. We leiden op en begeleiden onze deelnemers tot succesvolle zakelijke dienstverleners en ondernemende kennisspecialisten. Vakspecialisten die in staat zijn om adequaat in hun eigen levensonderhoud te voorzien, een succesvol eigen bedrijf op te bouwen, en zo een vitale en professionele schakel zijn in ondernemend Nederland.

 

Voor wie?

Wij zijn er voor zakelijke dienstverleners en kennisspecialisten, voor zelfstandigen, carrièremakers en carrière switchers. Zij moeten concurreren in de huidige marktsituatie, onderscheidend zijn en kennis hebben van ondernemerschap en organisatiestructuren willen zij en hun klanten blijvend slagen.

Outplacement Nieuwe stijl

Voor werkgevers en werknemers in transitie is ons opleidingenprogramma inclusief structurele begeleiding de ultieme kans om als professionals samen te gaan werken. We helpen werkgevers en werknemers om van hun sociaal plan een gezamenlijk businessplan met toekomstperspectief voor één Ondernemend Nederland te maken.

Waarom samenwerken aan één ondernemend

Nederland belangrijk is

Marktsituatie en veranderde klantvraag

Onze economische en marktsituatie lijkt voorgoed te zijn veranderd. Met bijvoorbeeld de verdere afname van het aantal vaste banen, en sociale en beroepszekerheden, de toenemende concurrentiedruk en stroom van vrije informatie en kennis die via internet beschikbaar is, zijn organisaties, ondernemers en
kennisspecialisten meer en meer verplicht om zich blijvend te kwalificeren (opleiden), zich verdergaand te onderscheiden en te profileren als expert en ondernemende specialist op hun vakgebied om een succesvol bestaan te kunnen opbouwen en waarborgen.

Het is niet langer voldoende om alleen met een algemene beroepsopleiding als vakspecialist een ondernemer of organisatie succesvol te kunnen begeleiden. Men zal zich ook verdergaand moeten verdiepen in strategisch en duurzaam ondernemerschap, begeleidingskunde en verandermanagement.

Professioneel en kundige kennisspecialist: de ondernemer zelf! 

De professionele kennisspecialist van morgen is het aan zichzelf en zijn klanten verplicht om zelf ook een succesvol adviespraktijk te kunnen opzetten en te runnen. Om zo een deskundig en effectief antwoord te bieden op de hernieuwde marktsituatie en klantvraag van ondernemend Nederland, die na de recente economische crisis vooral nu vraagt om specialistische hulp bij  het uitzetten van duurzame (ondernemers) strategie, het bieden van adequate management informatie, het begeleiden van groei en innovatie, en het uitbouwen en vermarkten van hun producten en dienstenaanbod. Hiervoor is het nodig dat de vakspecialist op een diep niveau begrijpt en zelf (heeft) ervaren waar zijn klanten op dagelijkse basis mee te maken hebben.

Succesvol adviseren betekent zelf ook succesvol zijn

Daarnaast is het nog steeds zo dat een heel groot percentage (ruim 61%) van de startup bedrijven binnen 5 jaar faalt, dat wil zeggen failliet gaat of haar deuren sluit. Dit heeft vooral te maken met het gebrek aan  kennis van duurzaam ondernemerschap, marketing en sales. De meeste startende ondernemers hebben een goede kennis van hun vak of specialisme maar missen de ervaring en kennis van duurzaam en strategisch ondernemerschap en basiskennis van marketing en sales om hun vak of beroep ook succesvol te kunnen vermarkten. Een ondernemersplan lijkt een eerste vereiste maar zonder een deugdelijke basiskennis van het ondernemerschap en structurele begeleiding blijft dit een 1e stap. En is uiteindelijk niet voldoende om de dagelijkse druk en concurrentie aan te kunnen.

 

Onze missie:
Samenwerken aan één ondernemend Nederland

 

Vanuit onze missie leiden wij zakelijke dienstverleners op tot topfitte ondernemende vakspecialisten.

Dit doen wij samen met werkgevers, werknemers, zelfstandigen en de overheid. Samenwerken aan één ondernemend Nederland is in ons aller belang. Ondernemerschap genereert en creëert mogelijkheden, werkgelegenheid, geld, innovatie en toekomstperspectief. Niet voor een maar voor iedereen.

Geïnteresseerd om mee te doen in dit project?